info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Байгууллагын албан хаагчид монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа.

 “Эх хэл-Эрдэнэт” хөтөлбөрийн хүрээнд БСУГ-т хүсэлт хүргүүлэн, 2021 оны 11 дүгээр сард  ажлын байран дээрээ 20 дугаар сургуулийн  монгол хэлний багшийг урьж, монгол бичгийн 12 цагийн сургалтад  албан хаагчид амжилттай хамрагдлаа.