info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дотоод аудитын шалгалтын 2022 оны 03 дугаар сарын мэдээ

 Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 83 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийгдэж байна. 

 

    САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА