info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Жаргалант суманд ажиллалаа

  Олон улсын дотоод аудитын институтээс жил бүрийн 5 дугаар сарыг дотоод аудиторуудын мэдлэг хуваалцах cap болгон тэмдэглэж ирсэнтэй холбогдуулан, байгууллагын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр Жаргалант сумын төсөвт байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, санхүү бүртгэлийн ажилтан, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан, шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулагч албан хаагчдад зориулан Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор нар байгууллагын даргын баталсан сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд сургалт, мэдээлэл өгч, ажлын байран дээр нь арга зүйгээр ханган ажиллалаа.