info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам