info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 06 дугаар сарын мэдээ

     Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар, 3-р цэцэрлэг, 15-р цэцэрлэг, 17-р цэцэрлэг, 19-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналтыг гүйцэтгэн, шалгалтын тайлан, танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан.

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн, ЗДТГ-ын Атозамын сан, Хот тохижуулах газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Номын төв, 18-р цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.