info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

    Аймгийн Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу аймгийн 1-р, 23-р, 27-р, Дэгдээхэй цэцэрлэгүүдийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэн, шалгалтын тайлан, танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

Аймгийн  Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу Баян-Өндөр сумын ИТХ, Жаргалант сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан, Их шүтээн цогцолбор ОНӨААТҮГ, Дэгдээхэй цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналтыг гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.