info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ

     Аймгийн  Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Ерөнхий боловсролын 20-р сургууль, 7-р сургууль, Баян-Өндөр сумын Соёлын төв, Аялгуу соёлын төв, Соёл спортын Хэмнэл төв, Баянцагаан соёлын төв, Эгшиглэн соёлын төв, Жаргалант сумын соёл мэдээллийн төв, Жаргалант сумын Эрүүл мэндийн төв, 24-р цэцэрлэг, Эрх бүжинхэн цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалтуудыг ажлын 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэн, шалгалтын тайлан, танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.