info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Сул орон тоо гарсан тухай

 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд Дотоод аудитор ТЗ-7 зэрэглэл /Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 487 дугаар тогтоолоор шинэчлэгдсэн / албан тушаалд сул орон тоо гарсныг мэдээлж байна.