info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Гадна талбайн цас цэвэрлэгээ

 Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ойр орчмын 50 метр газар, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дахь цас, мөсийг цэвэрлэх үүргийн дагуу байгууллагын

гадна талбайн цэвэрлэгээг хийлээ.

.