info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлын талаар сургалт хийгдлээ

 Албаны ЭБАТ-ын зүгээс 2023 оны 01 сарын 26-ны өдөр  хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан хаагчдад 2022 оны мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудал, АТГ-аас зохион байгуулсан сургалт болон Аймгийн ЭБАТ-аас   өгсөн заавар зөвлөмжийг хүргэн ажиллалаа.