info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны шинэ системд мэдээлэл байршуулахдаа дараах талбаруудыг анхаараарай.

 

 Шилэн дансны шинэ системд мэдээлэл байршуулахдаа дараах талбаруудыг анхаараарай. Үүнд:

 

  1.  "Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын мэдээ" талбарыг -"Цалингийн зардлаас бусад 5 саяас дээш зарлагын мөнгөн гүйлгээ талбарт нэгтгэсэн тул тус талбарыг үнэн зөв, иж бүрэн мэдээлнэ. /14 багана байна шүү/
  2.  "Хавсралт файл" талбарт мэдээлбэл зохих PDF файлуудыг хавсаргана.
  3.  Мэдээллээ байршуулсны дараа баруун дээд талын ИЛ ТОД БОЛГОХ гэсэн товчийг дарахыг анхаараарай. Дараагүй тохиолдолд нийтэд харагдахгүй байх болно.
  4. Админ эрхээрээ нэвтэрч талбар тус бүрээс мэдээлэл оруулах хэрэглэгчийн нэрийг сонгож хадгалахыг анхаарах. Ингэж сонгоогүй тохиолдолд мэдээлэл байршуулж буй хэрэглэгчид тус талбар харагдахгүй болно.