info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.