info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарт"-г хэрэгжүүлэх шаардлага, авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт" сургалт зохион байгууллаа

     Монгол улсын Засгийн газраас 2023 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарласантай холбогдуулан “Авлигын эсрэг чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 Олон улсын стандарт”-ыг хэрэгжүүлэхээр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусгасан. Энэ зорилтын хүрээнд албаны Чанарын удирдлагын ажлын хэсгээс 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр  байгууллагын албан хаагчдад “Авлигын эсрэг чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 Олон улсын стандарт”-ыг  нэвтрүүлэх шаардлага, Авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад аймгийн ЭБАТушаалтан Л.Түмэннаст оролцож Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хийв.