info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа