info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ

       Баян-Өндөр сумын Хоршоо хөгжүүлэх сан, 4-р сургууль, 14-р сургууль, 28-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитыг ажлын 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэн, шалгалтын тайлан, танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.