info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан