info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт чадавхжуулах сургалтад хамрагдлаа