info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Ногоон ажлын байр" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Албаны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Насан туршийн боловсролын төвийн багш Н.Лхагдулам “Ногоон ажлын байр” “Хүүхэд гэр бүлийн баялаг” сэдэвт сургалтад албан хаагчид хамрагдлаа.