info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

 Аймгийн Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 84 байгууллагын 2023 оны 3 дугаар улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэлээ. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 95.1 хувьтай дүгнэгдсэн. Дотоод аудитын тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа.