info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

 Аймгийн Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 84 байгууллагын 2023 оны 4 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэлээ. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 98.2 хувьтай дүгнэгдсэн. Дотоод аудитын тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа.