info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ

Аймгийн Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 84 байгууллагын 2024 оны 1 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэлээ. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 96.6 хувьтай дүгнэгдсэн. Дотоод аудитын тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа.