info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Албаны "Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ