info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРГИЙГ ХОС БИЧГЭЭР ХӨТЛӨХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН