info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Алсын хараа- Эрхэм зорилго, Чанарын бодлого- Чанарын зорилт

2022-05-23 - 4677

Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Чиг үүрэг


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2022-03-14 - 57

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө

2022-01-19 - 56

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

2022-01-18 - 92

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2021-04-08 - 63

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

2021-03-10 - 112

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020-2024 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан, аймгийн Засаг даргаар батлуулахаар 2021.03.03-ны өдрийн 57 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.


Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

2021-01-18 - 177

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө


Албаны дарга Д.Сайзмаа "Санамж бичиг"-т гарын үсэг зурлаа.

2021-01-18 - 315

Албаны дарга Д.Сайзмаа "Санамж бичиг"-т гарын үсэг зурлаа.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

2021-01-13 - 43

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө

2021-01-10 - 155

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө