info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

2022-09-21 - 20

Албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-08-22 - 22

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв

2022-08-05 - 17

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022-08-03 - 14

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал

2022-07-27 - 59

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал


Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2022-07-22 - 57

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт


Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

2022-07-20 - 43

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө

2022-02-08 - 133

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2022-02-05 - 979

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

2022-01-19 - 105

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00