info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2018-01-05 - 465

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Шилэн дансны админ хэрэглэгчийн гарын авлага

2017-05-11 - 745

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэх оруулах эрх бүхий админ хэрэглэгч нарт зориулсан гарын авлага


Шилэн дансны байгууллагын хэрэглэгчийн гарын авлага

2017-05-11 - 868

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл оруулах эрх бүхий байгууллагын хэрэглэгч нарт зориулсан гарын авлага


Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудастай холбоотой зарим зааварчилгаа 1

2017-02-23 - 811

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтрэх эрх авах, админ хэрэглэгчийн зааварчилгааг хүргэж байна.


Албан томилолтын зардал олгох, бүртгэх заавар, зөвлөмж

2016-08-29 - 16274

Энэ удаа албан хаагчдад олгож буй албан томилолтын зардлыг олгоход мөрдөж буй хууль, тогтоомжийн тухайд нягтлан бодогч, удирдлагын анхаарал асуудлын талаар зөвлөмж, зааварчилгааг хүргүүлж байна.


ХХОАТ-ын талаар зөвлөмж, зааварчилгаа

2016-08-26 - 3951

Манай байгууллага санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын дүнгээр төрийн байгууллагуудын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд илэрч буй нийтлэг зөрчил, дутагдлыг арилгуулах үүднээс зөвлөмж, зааварчилгааг цувралаар хүргэхээр бид ажиллаж байна. Энэ удаа ажил олгогчоос албан хаагчдад олгож буй нэг удаагийн тэтгэмж, урамшууллын зардлыг олгоход мөрдөж буй хууль, тогтоомж нягтлан бодогч, удирдлагын анхаарал асуудлын талаар зөвлөмж, зааварчилгааг та бүхэнд хүргэж байна.