info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв

2022-08-05 - 33

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022-08-03 - 35

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал

2022-07-27 - 97

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал


Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2022-07-22 - 83

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт