info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 10 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ