info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

2021-03-10 - 424

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020-2024 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан, аймгийн Засаг даргаар батлуулахаар 2021.03.03-ны өдрийн 57 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө 2018-2020 он

2019-02-26 - 1715

Санхүүгийн хяналт, аудитын албыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө 2018-2020 он


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөө

2016-08-11 - 2425

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2015-2017 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөнд үйл ажиллагааны гол зорилго, чиглэл ба цар хүрээг тусгасан ба эдгээрийг байгууллагын дүрэмд тусгагдсан байгууллагын зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлд нийцүүлэн тодорхойлсон


Орхон аймгийн санхүүгийн хяналт, дотоод аудитыг 2015 – 2017 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө

2016-07-20 - 4207

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын нэгжийг байгууллагын зохих түвшинд байгуулах