info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Ил тод байдал

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

2024-05-28 - 97

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр улирал

2024-05-09 - 18

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр улирал


Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан I дүгээр улирал

2024-04-08 - 82

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан I дүгээр улирал


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 4 дүгээр улирал

2024-02-13 - 68

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 4 дүгээр улирал


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны батлагдсан төсөв

2024-01-25 - 58

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны батлагдсан төсөв


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны дотоод аудит, хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагуудын жагсаалт

2024-01-15 - 144

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны дотоод аудит, хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагуудын жагсаалт


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 3 дугаар улирал

2023-10-25 - 39

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 3 дугаар улирал


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 2 дугаар улирал

2023-08-01 - 43

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 2 дугаар улирал


Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан

2023-07-18 - 245

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан


Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/

2023-04-25 - 290

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/