info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Ил тод байдал

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/

2023-04-25 - 40

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/


Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2023-03-01 - 27

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал

2023-02-22 - 20

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал


Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

2023-02-16 - 77

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны албан хаагчдын мэдээлэл

2023-02-05 - 25

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны албан хаагчдын мэдээлэл


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2023-02-05 - 1078

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлын талаар сургалт хийгдлээ

2023-01-27 - 56

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлын талаар сургалт хийгдлээ


Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

2023-01-25 - 149

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2023-01-24 - 22

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв

2023-01-24 - 80

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв