info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ТУХАЙ

     Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын санхүүгийн хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 327 тогтоол, аймгийн Засаг даргын  2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/ 587 дугаар захирамжийг үндэслэн Орхон аймгийн санхүүгийн хяналт, аудитын алба нэртэйгээр бие даан зохион байгууллагдсан.

    Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нь орон нутгийн байгууллагуудад “БИД АВИЛГАГҮЙ ХАМТ ОЛОН” уриаг дэвшүүлж“АВИЛГААС ТАТГАЛЗСАН ХАМТ ОЛОН” болно.

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хамт олон 2016 он 

Урд эгнээнд зүүн гараас: СХШУБайцаагч Д.Цэрэннадмид, албаны дарга Ц.Алтанхуяг, СХШУБайцаагч Д.Эрдэнэчимэг

Арын эгнээнд зүүн гараас: Дотоод ажилтан Ч.Энхтуяа, СХШУБайцаагч Ц.Тэгшжаргал, Б.Баасансүрэн, Нягтлан бодогч О.Гэрэлээ, Дотоод аудитор Т.Энхзаяа, Ахлах мэргэжилтэн Н.Рэнчинханд, СХШУБайцаагч О.Болормаа 

 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хамт олон 2019 он

Урд эгнээнд зүүн гараас: СХШУБайцаагч Ц.Тэгшжаргал, Албаны дарга Д.Сайзмаа, СХШУБайцаагч О.Болормаа, Дотоод аудитор Л.Булганцэцэг

Арын эгнээнд зүүн гараас: СХШУБайцаагч Б.Баасансүрэн, Дотоод аудитор Н. Цог-Эрдэнэ, Дотоод ажилтан Б.Оюунзул, Дотоод аудитор С.Идэрмөнх, Нягтлан бодогч О.Гэрэлээ

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хамт олон 2021 он

Урд эгнээнд зүүн гараас: СХШУБайцаагч Ц.Тэгшжаргал, Дарга Д.Сайзмаа,  Дотоод аудитор Ж.Лхагвасүрэн

Арын эгнээнд зүүн гараас:  Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Эрдэнэсувд, СХШУБайцаагч  Л.Булганцэцэг,  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Энхтуяа, Дотоод аудитор Б.Алтаншагай, Ахлах мэргэжилтэн О.Болормаа, Нягтлан бодогч С.Цэрмаа

Орхон аймгийн санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргаар:

2014-2017 онуудад Ц.Алтанхуяг

2017 оноос өнөөдрийг хүртэл Д.Сайзмаа ажиллаж байна. 

    Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нэршлийг Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба болгон өөрчилсөн. 

   Тус албанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч-1, Ахлах мэргэжилтэн СХШУБайцаагч-1, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч -3, Дотоод аудитор-2, ХШҮХМэргэжилтэн-1, нягтлан бодогч-1, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч-1 нийт-10 албан хаагчийн бүтэц орон тоотойгоор 6 магистр, 4 бакалавр ажиллаж байна.