info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Баян-Өндөр суманд ажиллалаа

          Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас Баян-Өндөр сумын иргэд, байгууллагуудад мэдээ, мэдээлэл хүргэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд мэдээлэл байршуулах эрх бүхий админ болон хэрэглэгчийн эрхтэй албан хаагчид, байгууллагуудын дотоод хяналт хариуцсан нэгж, ажилтнуудад зориулсан сургалтыг Баян-Өндөр сумтай хамтран 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.