info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

 Аймгийн  Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ашиглалтын өмнөх захиргаа УТҮГ, Баян-Өндөр сумын ОНХСан, Гэр бүлийн ордон ОНӨААТҮГазруудын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Мөн Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 84 байгууллагын 2022 оны 4 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэж байна.