info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

Сайн байцгаана уу. Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд дахин тохируулга хийгдэж байна өнөөдөр буюу 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны дотор багтаад тохируулга дуусна гэсэн хариу өглөө.

Мөн бүтэн жилээр / 4 дүгээр сарын 15-ны дотор/ мэдээллэх мэдээллээ хуучин https://old.shilendans.gov.mn/ хаягаар нэвтэрч орж мэдээллэнэ.