info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ