info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Шилэн дансны тайлан илгээх тухай

2017-07-04 - 391

Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу 2-р улирлын тайланг 2017 оны 07-р сарын 07-ны дотор байгууллагын админ буюу дотоод хяналтын ажилтан хянаж цахимаар илгээнэ үү.


Шилэн дансны тухай

2017-06-22 - 326

Шилэн дансанд бүтэн жилээр оруулах аудитын тайлан, дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан цэсний мэдээллийг PDF файлаар оруулахыг анхаарна уу?


Дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалт явуулна

2017-05-22 - 378

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалтыг манай алба 2017 оны 5-р сарын 24-өөс 26-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна


Зарлал

2017-04-04 - 258

Шилэн дансны 2017 оны 1-р улирлын тайланг илгээх тухай


Зарлал

2017-03-07 - 299

Шилэн дансны хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулах тухай


Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 01 сарын 25-наас эхлэн дотоод аудит хийнэ.

2017-01-27 - 396

Албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 01 сарын 25-наас эхлэн дотоод аудит хийнэ. Дотоод аудитыг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2016 оны 4-р улирлын байдлаар байрших мэдээлэл болон түүнд холбогдох тайлан баримтад тулгуурлан хийж гүйцэтгэнэ.


Зарлал

2017-01-10 - 271

Шилэн дансны хууль тогтоомжийн тухай сургалт


Зарлал

2016-12-25 - 299

Шилэн дансны улирлын тайлан илгээх тухай


Улсын болон орон нутгийн төсөвт байгууллага, ААТҮГазар, улс, орон нутгийн өмчит хувьцаат компани, 10 сая төгрөгөөс дээш төгрөгийн төсвийн санхүүжилт авсан аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд

2016-10-13 - 410

"Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам"-ын 8.1-д заасны дагуу 3-р улирлын шилэн дансны тайлан мэдээг 10-р сарын 15-ны дотор шилэн дансны цахим хуудасны админ эрхээр нэвтэрч цахимаар илгээнэ үү.


Зарлал

2016-07-28 - 405

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас боловсронгуй болж Шилэн дансны 2016 оны II улирлын тайланг цаасаар хүлээж авахгүй болсон бөгөөд өөрийн байгууллагын улирлын тайлан мэдээг Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч болон, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид илгээхдээ байгууллагын админ эрхээр орж “ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ” цэсийг ашиглах болсныг мэдэгдье.