info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2024 оны эхний хагас ...

2024-06-27 - 19

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2024 оны эхний хагас ...

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРГИЙГ ХОС БИЧГЭЭР ХӨТЛӨХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ...

2024-06-24 - 26

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРГИЙГ ХОС БИЧГЭЭР ХӨТЛӨХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ...

ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ

2024-06-07 - 30

ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 5-р сард хийж ...

2024-06-07 - 47

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 5-р сард хийж ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

2024-05-28 - 124

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

"Чанарын форум-2024" арга хэмжээнд Нэгдсэн менежментийн ...

2024-05-27 - 64

"Чанарын форум-2024" арга хэмжээнд Нэгдсэн менежментийн ...

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр ...

2024-05-09 - 30

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр ...

"Тарлан толгой" уулын энгэрт мод тарьлаа

2024-05-09 - 71

"Тарлан толгой" уулын энгэрт мод тарьлаа

"Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн дүн, Нэгдсэн ...

2024-05-09 - 81

"Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн дүн, Нэгдсэн ...

 

Албаны "Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр ...

2024-05-07 - 72

Албаны "Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр ...

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын ...

2024-05-06 - 69

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын ...

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 4-р сард хийж ...

2024-05-01 - 87

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 4-р сард хийж ...