info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Мэдээ, мэдээлэл

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын ...

2023-05-31 - 4

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын ...

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр ...

2023-05-03 - 38

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

2023-04-25 - 39

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-14 - 28

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-12 - 32

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар ...

2023-04-03 - 46

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар ...

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 ...

2023-04-03 - 38

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 ...

"Байгууллагын соёл" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

2023-03-30 - 36

Албаны ёс зүйн зөвлөл, Насан туршийн боловсролын төвтэй ...

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл ...

2023-03-22 - 59

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл ...

 

Авлигагүй засаглал

2023-03-15 - 60

Авлигагүй засаглал

"Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 ...

2023-03-09 - 67

Чанарын удирдлагын ажлын хэсгээс 2023 оны 03 дугаар ...

Санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудитын 02 дугаар ...

2023-03-03 - 75

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 02 дугаар ...