info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 8-р сард хийж ...

2023-09-11 - 16

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 8-р сард хийж ...

Албаны эрхэм зорилго сайжруулалт

2023-09-11 - 18

Албаны зорилго

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан

2023-07-18 - 26

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 6-р сард хийж ...

2023-07-03 - 75

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 6-р сард хийж ...

Чанарын менежментийн тогтолцоо- Шаардлага

2023-06-08 - 119

Чанарын менежментийн тогтолцоо- Шаардлага

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын ...

2023-05-31 - 74

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын ...

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр ...

2023-05-03 - 96

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

2023-04-25 - 116

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах ...

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-14 - 88

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-12 - 109

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар ...

2023-04-03 - 117

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар ...

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 ...

2023-04-03 - 94

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 ...