info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 159 дүгээр тогтоол "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам"

2016-09-08 - 2775

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 159 дүгээр тогтоол "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам"Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 156 дугаар тогтоол "Хөлсөөр ажиллах гэрээний нийтлэг загвар"

2016-09-08 - 3965

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 156 дугаар тогтоол
Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай

2016-07-28 - 1310

Орхон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Аймгийн дотоод аудитын хороог байгуулав.