info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

“Дотоод аудит”-ын сургалтын тайлан

 Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Дотоод аудит”-ын нэгдсэн сургалтанд 2018.05.17-оос 05.18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болж, сургалтанд Албаны дарга,  Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч -3,  нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамрагдлаа.

Сургалтаар:  

·         05 сарын 17-нд: Сангийн яамнаас “Дотоод аудитын хөгжил, хандлага, дотоод аудитын стандарт, эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын ажлын гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагааны аудит, дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалт, хиймэл оюун ухааныг дотоод аудиторт хэрхэн ашиглах талаар”,  Асуулт хариулт

·         05 сарын 18 нд: Хууль зүйн яамнаас “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн талаар, Авилгатай тэмцэх газраас “Авилгын хор уршиг, урьдчилан сэргийлэх” талаар, Улсын ерөнхий прокуророос “Зөрчил, шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналт”-аар , Асуулт хариулт

Сангийн яамнаас санхүүгийн хяналт,шалгалтын талаар, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаарх сэдвүүдээр 2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар онолын мэдлэгээ бататгасан, бусад орон нутгийнхантай дотоод аудит,санхүүгийн хяналт шалгалтын талаарх мэдээ мэдээлэл, санал бодлоо хуваалцсан сургалт болж өндөрлөв.