info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сард төлөвлөгөөт сургалтуудад хамрагдлаа.