info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856


Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2021-12-03 - 14

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

“БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-11-24 - 16

Удирдлагын академиийн мэргэшил дээшлүүлэх институтээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт богино хугацааны сургалтад албаны ахлах мэргэжилтэн, ХШҮХМэргэжилтэн нар онлайнаар хамрагдлаа.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 10 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2021-11-03 - 28

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Үйлсбадрах, Анхны-Оч, Мөнхийн гэгээ, Учралтбаяр, Мөнхсүндрэл, Нийцэл, Энхжин мандирваа, Мэндцэцэн зэрэг 8 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалт, Аймгийн Биеийн тамирын спортын газар, Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14-25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны тухай

2021-11-01 - 25

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны тухай

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-10-28 - 38

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00