info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856


Мэдээ, мэдээлэл

Авлигын эсрэг олон улсын өдөр жил бүрийн 12 сарын 09-нд тохиож байна.

2022-12-06 - 5

Авлигын эсрэг олон улсын өдөр жил бүрийн 12 сарын 09-нд тохиож байна.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-12-06 - 5

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-11-30 - 5

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022-11-22 - 14

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 10 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-11-08 - 20

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 09 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ