info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856


Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 6 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2021-07-02 - 14

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын ИТХ, Аймгийн 22-р цэцэрлэг, Унага цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, Монгол Улсын сангийн сайдын 2021 оны 06 сарын 14-ны өдрийн 05 дугаартай “Татварын ерөнхий газар, түүний харьяа газар, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хийх нэгдсэн хяналт шалгалт” хийх нэгдсэн хяналт шалгалтын удирдамж болон Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Орхон аймгийн Татварын хэлтэсийн 2019, 2020 оны санхүү, төсвийн гүйцэтгэл болон үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг ажлын 20 хоногт тус тус гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 5 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2021-06-07 - 69

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 5 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

Шилэн дансны цахим сургалт

2021-06-03 - 40

Шилэн дансны цахим сургалт

Бүх нийтийн мод тарих ажлын хүрээнд захиргааны III байрны арын талбайд шар хуайс мод тарьлаа.

2021-05-08 - 66

Бүх нийтийн мод тарих ажлын хүрээнд захиргааны III байрны арын талбайд шар хуайс мод тарьлаа.

Цахим сургалт

2021-05-06 - 62

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” цахим сургалтанд албаны нийт албан хаагчид хамрагдаж гэрчилгээ авлаа.


  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00