info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856


Мэдээ, мэдээлэл

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан Сархиа уулын Хийморийн овооны баруун талын энгэрт шинэс мод тарилаа.

2022-05-23 - 5

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан Сархиа уулын Хийморийн овооны баруун талын энгэрт шинэс мод тарилаа.

Алсын хараа- Эрхэм зорилго, Чанарын бодлого- Чанарын зорилт

2022-05-23 - 4677

Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Чиг үүрэг

Шилэн дансны тухай хуулийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-05-13 - 5

Шилэн дансны тухай хуулийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

2022-05-05 - 15

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 04 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-05-03 - 23

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 04 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ