info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359855


Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 3 дугаар сарын 02-ээс 17-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-03-17 - 9

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Сум дундын ойн анги, Унага цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн газар, Жаргалант сумын Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авдаг Хувийн сургууль, цэцэрлэг болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Захирал болон нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

2017-03-16 - 7

“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн дансны хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн 900 цагт Боловсрол соёл урлагын газрын хурлын танхимд

Аймаг, нийслэл, дүүргийн болон яамдын дотоод аудитын нэгжийн дарга нарын сургалт боллоо

2017-03-14 - 12

Улсын салбарын дотоод аудитын нэгжийн дарга нарын сургалт, уулзалтыг Сангийн яамнаас 2017 оны 02 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудастай холбоотой зарим зааварчилгаа 1

2017-02-23 - 86

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтрэх эрх авах, админ хэрэглэгчийн зааварчилгааг хүргэж байна.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ээс 24-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-02-23 - 20

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Нийцэл” ӨЭМТөв, 11 дүгээр цэцэрлэг, 19 дүгээр цэцэрлэг, 23 дугаар цэцэрлэг, 18 дугаар цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна. Мөн Сангийн сайдын нэгдсэн удирдамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын төсвийн багцын төсөвт байгууллагуудын Шилэн дансны хууль, тогтоомжийн 2016 оны хэрэгжилтэнд дотоод аудит гүйцэтгэн байгууллагуудад аудитын танилцуулга, дүгнэлтийг хүргүүлэх ажил хийгдэв.